Dec 2, 2014

Theo Animation Test

First animation pencil test of Theo picking up something from the bookcase. Just general motion and key frames.
--
Första animationstest av Theo som plockar upp något från bokhyllan. Försöker få till generell rörelse på få bildrutor./Marcus

No comments:

Post a Comment